Náš  tým

MUDr.  Karel  DAĎA
MUDr. Karel DAĎA

Po absolvování gymnasia nastoupil na  1. LF  UK  Praha,  kterou  ukončil  promocí 1993. Po té  nastoupil  na   RTG   odd   Vimperk ,  kde  se  seznámil  se SONO  vyšetřováním.  Od   r.  1996 působil  na  ortop  odd  NsP  Česká  Lípa.  Následně   působil  na  RHB  odd NsP  Česká  Lípa a  ZZS  LK.  Od r. 2008  byl  zaměstnancem  ortopedie  polikliniky  Nové  Butovice  Praha. Od   r. 2009  provozuje ortopedickou   ambulanci  Nový   Bor   a               Česká  Kamenice. Během  let  získal atestaci  z  ortopedie  a  traumatologie  2002 , licenci  SONO  vyšetření  měkkých  tkání  pohybového  ústrojí a dětských kyčlí, licenci  z   urgentní  mediciny, licenci   ze  sportovní  mediciny. Aktivně  se  zůčastňuje  ortopedických  kongresů a  seminářů. Je  vlastníkem  diplomu celoživotního  vzdělávání.​

Operační  výkony  vykonává  v  rámci  ortop. odd NsP  Česká  Lípa

Lenka  MAŠKOVÁ
Lenka MAŠKOVÁ

Studovala na SZŠ v Ostravě, obor Dětská sestra, maturovala v roce 1992. Po maturitě pracovala na klinice Infekčního oddělení pro děti do tří let v Krajské nemocnici Ostrava. Od roku 1996 nastoupila do Kardiochirurgického centra, na pooperační JIP ve FN Ostrava.

V roce 1999 nastoupila na operační sály NsP Česká Lípa jako instrumentářka. Od roku 2010 pracovala na lůžkovém Ortopedickém oddělení v NsP Česká Lípa.

Soukromé ortopedické ambulanci v Novém Boru se věnuje od roku 2016.

Má registraci k práci bez odborného dohledu.