Poliklinika Nový Bor

03.01.2023

Od  1.1. 2023   poliklinika  Nový  Bor  nemá  smlouvy   se  ZP  


209  -  Škoda

211   -  Ministerstva vnitra


Nelze  tedy  pro  tyto  pacienty  využívat  RHB  a  RTG  na  poliklinice.