Operační dny

28.06.2021

V tyto  dny   ambulance  mimo  provoz:

   25.9.,  9.10.,  23.10.,  6.11.,  20.11.,  11.12.  2023