Operační dny

28.06.2021

V tyto  dny   ambulance  mimo  provoz.

     25.10.,  8.11.,  22.11.,  6.12.