Operační dny

28.06.2021

V tyto  dny   ambulance  mimo  provoz:

   15.5.,  29.5,  12.6.,  26.6.  2023