Operační dny

28.06.2021

V tyto  dny   ambulance  mimo  provoz:

   24.10.,   31.10.,   14.11.,   28.11.  2022