Operační dny

28.06.2021

V tyto  dny   ambulance  mimo  provoz:

   6.2.,  27.2.,  6.3. 2023